Tematický týden výukových programů:

od 27. února do 3. března 2017

SVČ Lužánky připravilo výběr výukových programů, zabývajících se městem Brnem.

Prostřednictvím interaktivních metod učení nabízíme poutavé setkání s různými pohledy na život v Brně a v jeho okolí. Od současnosti projdeme časem až po doby dávno minulé.

Výukové programy rozvíjejí komunikační a sociální dovednosti, podporují schopnost přemýšlet v souvislostech, hledat příčiny a následky dějů a přejímat zodpovědnost za svět kolem nás.

Ohlédnutí za tematickým týdnem Brno - město, kde žijeme.

Posláním Lužánek je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka.

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Lidická 50, 658 12 Brno