Proč k nám?

Proc-k-nam-1
Na 11 pracovištích v Brně a okolí
v průběhu celého školního roku nabízíme
více než stovku výukových programů
pro mateřské, základní a střední školy.

Kompletní nabídku našich výukových programů najdete na stránkách www.luzanky.cz.

 

Výukové programy SVČ Lužánky

Proc-k-nam-2

  • Třicetiletá tradice a zkušenosti
  • Kvalifikovaní lektoři
  • Pestrá nabídka témat, provázaných s RVP a učivem
  • Programy vytvářené ve spolupráci s učiteli
  • Cílený rozvoj kompetencí a podpora vztahů ve skupině
  • Přizpůsobení programu potřebám třídy

 

Celoroční nabídka

Nesedí Vám termín tematického týdne Brno – město, kde žijeme?
Máte zájem o další témata?

Prohlédněte si kompletní celoroční nabídku výukových programů
a neváhejte nás kontaktovat!

 

Tematické oblasti výukových programů

Literatura – díla a autoři Drama a divadlo Historie, vlastivěda, Brno
Výtvarná činnost, keramika Média a film Hudba
Přírodověda, ekologie Pohybové aktivity Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví Multikulturní výchova
Tradice a svátky roku    

 
Nevybrali jste si z nabízených témat?
Dejte vědět, vytvoříme Vám výukový program na míru!

 

Lužánky – středisko volného času Brno
www.luzanky.cz | Lužánky Live | facebook

Posláním Lužánek je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka.

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Lidická 50, 658 12 Brno